Bolagsbildningar

I samband med val av företagsform uppkommer en mängd frågor för varje verksamhet och situation. Vi arbetar flexibelt och lyhört vid starten av en ny verksamhet och är uppmärksamma på de regler som gäller vid ombildningar från en företagsform till en annan eller vid avvecklingar.

Vid start av aktiebolag biträder vi med nybildningar liksom med förmedling av lagerbolag. Dessutom biträder vi med bolagsärenden såsom ändring av bolagsordning, ändringar i styrelsen, emissioner, nedsättning av aktiekapital, likvidation med mera. Vi biträder även med ändringsanmälningar till Bolagsverket.