Redovisning

Ett fungerande redovisningssystem är en viktig förutsättning för alla företag oavsett storlek. Vi jobbar enligt Standard för redovisningskonsulter – REKO. Detta gör att din redovisning är kvalitetssäkrad och att vi kan upprätta en bokslutsrapport om den efterfrågas.

Vi hjälper dig gärna med din löpande redovisning, budget, bokslut, årsredovisning och deklaration.

Vi erbjuder både redovisning och revision vilket gör att vi samordnar våra resurser som ger dig en effektiv och smidig helhetslösning.

Bokför du själv? Då kan vi hjälpa dig med dina avstämningar samt om du behöver konsultation kring din bokföring. Vi anpassar servicen efter dina behov och önskemål för att hitta den lösning som passar just dig bäst!