RÅDGIVNING

Vi bistår med kvalificerad ekonomisk rådgivning
och vill gärna vara ett bollplank för att hjälpa dig
att utveckla ditt företag.

LÖNEADMINISTRATION -
PERSONAL

Vi hjälper gärna till med att sköta all administration
kring era löner och personal, som exempelvis
beräkning av löneunderlag, anställningsavtal, arbets-givarintyg, arbetsrättsliga frågor med mera.

BOLAGSBILDNING

I samband med val av företagsform uppkommer en
mängd frågor för varje verksamhet och situation. Vi
arbetar flexibelt och lyhört vid starten av en ny verk-samhet och är uppmärksamma på de regler som
gäller vid ombildningar från en företagsform till en
annan eller vid avvecklingar. Vi hjälper er med start
av aktiebolag samt förmedling av lagerbolag.

REDOVISNING

Vi hjälper dig gärna med din löpande redovisning,
budget, bokslut, årsredovisning och deklaration. Ett
fungerande redovisningssystem är en viktig förut-sättning för alla företag oavsett storlek. Vi jobbar
enligt REKO – Standard för redovisningskonsulter,
vilket garanterar att din redovisning är kvalitets-säkrad.

Bokför du själv? Vi erbjuder support och avstäm-ningsavtal. Vi anpassar servicen efter dina behov och
önskemål för att hitta den lösning som passar just dig bäst!

SKATTEKONSULTATION

Dagens skattesystem är omfattande och komplicerat.
Detta bidrar till att skattekonsultation är en viktig del
i vårt tjänsteutbud både för företag och privat-personer.